คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ ม.สุจินต์ ศรชัย
(18/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
บุคลากรร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดาของ นางโสภา แก้วนิล
(02/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสอรนุช ชลาดี
(01/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ นางสมพิศ ภู่อยู่
(12/เมษายน/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดาของ น.ส.วันชัย แย้มสัจจา
(30/มกราคม/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
อบพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียนต่าง ๆ
(20/มกราคม/2564 ::
จาก งานศิลป์)      
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(05/มกราคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
เลื่อนการชำระค่ารักษาสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ได้โควต้า เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
(05/มกราคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)